Cvičení pánevního dna

... celistvá péče o pánevní dno
... bezpečný prostor pro intimní téma

Jak probíhá ošetření

Ošetření dospělého

Samotnému ošetření předchází rozhovor, ve kterém si promluvíme o důvodech, které klienta na ošetření přivádí a vyjasníme záměr ošetření. V rámci rozhovoru pravidla pracujeme i s vnímáním pocitů v těle.

Po úvodním rozhovoru se klient přesune na lehátko, na kterém leží v pohodlné pozici (zpravidla na zádech), zůstává oblečený, je přikrytý dekou. Vedu klienta v nalezení maximálně pohodlné a příjemné pozici, aby se mohl co nejvíce uvolnit. Požádám ho, aby se ve svém nitru spojil s pocity klidu, radosti a bezpečí a podpořil tak aktivaci uzdravujících procesů.

 

Současně se usadím na židli vedle lehátka a naladím se na kvality hlubokého klidu, jednoty a zdraví. Počkám, až se můj a klientův organismus dostatečně zklidní a naváží kontakt. Následně velmi jemně a citlivě přiložím ruce na klienta a v této pozici setrvám, jak dlouho bude třeba. Během ošetření mohu tímto způsobem kontaktovat několik míst, nebo budu po celou dobu jen na jedné části těla. Klient může pozorovat, co se v jeho těle odehrává a jak se cítí, nebo se plně oddat relaxaci a hlubokým klidovým stavům.V závěru ošetření dojde ke zklidnění a usazení probíhajících procesů.

 

Ošetření je vždy spoluprací ošetřujícího a klienta a jeho průběh hodně závisí na tom, co je pro klienta příjemné. Klient nemusí aktivně dělat nic, nebo si naopak může ošetření sám vést tak, aby se cítil pohodlně a dokázal vše plně integrovat. Samotná práce zpravidla probíhá v tichosti, ale ošetřující i klient mohou v průběhu ošetření komunikovat o prožitcích klienta, jeho potřebách změnit či upravit polohu, zvýšit pohodlí apod.

Prožitky klientů při ošetření jsou velmi individuální a mohou se značně různit v závislosti na aktuálně probíhajících léčivých procesech.

První sezení trvá zhruba 120 minut, každé další vždy minimálně 90 minut, z toho samotné ošetření zhruba 60 minut. Lepší je počítat při plánování času s dostatečným prostorem, aby mohlo ošetření v klidu doznít.

Ošetření těhotné ženy

Ošetření těhotných probíhá v podstatě shodně s ošetřením jiných dospělých osob.

Ještě důležitější je však zaujetí pohodlné pozice. Zejména v druhé polovině těhotenství bývá poloha v leže na boku s podloženými koleny, kotníky a břichem.

Ošetření dítěte

Před schůzkou komunikuji s rodičem o důvodech, které je na ošetření přivádějí. Ideálně tak, aby tomuto rozhovoru dítě nebylo přítomno – nejčastěji telefonicky před domluveným termínem.

Dítě přichází v doprovodu rodičů, nejčastěji maminky. Navazuji vztah nejenom s rodičem, ale také s dítětem, až je jakkoli staré.

Ošetření je zpravidla podstatně kratší než u dospělých, neboť děti jsou mnohem otevřenější, citlivější a jdou velmi rychle k podstatě. Dlouhé ošetření by pro ně bylo zahlcující.

Průběh samotného ošetření záleží na věku, temperamentu a aktuální náladě dítěte. U miminek probíhá nejčastěji v náruči rodiče. U malých dětí, které se již pohybují samostatně, probíhá péče v rámci hry – s dítětem si hraji (nebo rodič), následuji jej v pohybu a zároveň na něj přikládám ruce, případně pracuji i bez kontaktu s tělem. Větší děti již mohou ležet na lehátku a poslouchat pohádku. U adolescentů již ošetření probíhá stejně jako u dospělých.

Zejména u malých dětí věnuji pozornost nejen dítěti, ale i jeho rodičům, zejména mamince. Pracuji s každým zvlášť, ale i s oběma najednou – jejich vazbou a vztahem.

Frekvence ošetření

Zvolená frekvence ošetření je velmi individuální. Obecně se pro účinnost a dlouhodobý efekt doporučuje 6 – 10 ošetření s odstupem 1 – 2 týdnů mezi sebou.

Velmi záleží na aktuálním zdravotním stavu a očekáváních klienta. Někteří klienti přicházejí na ošetření jednorázově při obtížích, jiní používají metodu jako udržovací  a chodí na ošetření v pravidelných časových úsecích. Jiní chodí dlouhodobě a vědomě prochází hlubokým léčebným procesem ve všech oblastech svého života.