HOLISTICKÁ PÉČE O JIZVY

Tato péče kombinuje přístup respektujícího rozhovoru (vyslechnutí příběhu vzniku jizvy a podporu jeho emočního zpracování), kraniosakrální biodynamiky, aromaterapie, fytoterapie,
jemné i hluboké masáže respektující vaše momentální fyzické a emoční potřeby.
Zahrnuje také doporučení, jak o jizvu pečovat, a nácvik technik pro vaši aktivní sebepéči.

V několika sezeních vás provedu cestou postupného začlenění a přijetí jizvy
do vašeho těla i životního příběhu.

Primárně pracuji s jizvami po císařském řezu.
Nepracuji s jizvami na hrázi či pohlavních orgánech.