O PÁNEVNÍM DNU

Jak pánevní dno vypadá a jaké má funkce se dozvíte v článku Víte, jak vypadá vaše pánevní dno?

 

Kondice fyzického těla, prožívané emoce a množství a kvalita životní energie se vzájemně velmi silně ovlivňují a prolínají ve svém dopadu na zdraví pánevního dna. Jsou zde tedy 3 roviny pohledu na pánevní dno - fyzická, psychosomatická a energetická.

Fyzická rovina

Svaly pánevního dna prorůstají svými úpony do kostí pánve, kosti křížové a kostrče. Udržují postavení těla a jeho stabilitu. Podílí se na správném dechu a správné funkci kloubů pánve, páteře a dolních končetin.

Podpírají orgány uložené v pánvi (močový měchýř, pohlavní orgány, konečník), působí na jejich funkci, a to i rovině hormonální produkce, a ovlivňují funkci jejich svěračů.   

Pánevní dno má obrovský vliv na schopnost otěhotnět a donosit miminko. Jeho kondice má též značnou souvislost s průběhem a délkou porodu a tím, jak žena porod prožívá a vnímá, jak je schopná se uvolnit a otevřít.

Psychosomatická/emoční rovina

Svaly pánevního dna a naše ženské pohlavní orgány jsou velmi úzce spojeny s naší ženskou silou a intuicí a také se vzájemně velmi ovlivňují.

Pánevní dno velmi citlivě reaguje na emoce, které prožíváme a je velmi vnímavým emočním barometrem, pokud jeho impulsy dovedeme vnímat a číst. 

Emoce, které prožíváme, si svaly pánevního dna a naše ženské orgány pamatují - a to jak ty radostné a povznášející, tak i ty nepříjemné, nezpracované či potlačené. Pokud s nimi nepracujeme, ovlivňují náš život, zdravotní stav, prožívání a rozhodování víc, než si uvědomujeme a než je nám prospěšné.

Energetická rovina

Svaly pánevního dna, jsou pro ženy nejsilnějším energetickým čerpadlem - zajišťuje čerpání a distribuci životní energie v těle, nebo naopak její stagnaci a únik.

K této oblasti patří i uvědomění si, jak se svou životní energií zacházím, jak ji umím používat a respektovat hranice své i ostatních lidí. 

Zde však souvislosti nekončí. Tělo je úžasně provázaný a vzájemně se ovlivňující celek i ve svém horizontálním uspořádání. Vězte, že vše, co se odehrává v oblasti pánve má velmi úzký vztah a souvislost s tím, co se odehrává v oblastech chodidla a krku, a to nejen díky vzájemnému svalovému propojení a řetězení.

Pozorujeme tedy spojitosti v patrech chodidla, pánve a krku, a to nejen v rovině fyzické, ale i psychosomatické a energetické.

Oblast pánve

Oblast pánve je ve středu našeho těla, je velmi důležitým převodníkem sil mezi horní a dolní polovinou těla. Když není ve správné pozici či nefunguje dobře, veškeré obtíže se projeví nejen v její oblasti, ale přenášejí se v těle směrem dolů i vzhůru.

Ovlivňuje tak fungování našich kyčlí, kolen, kotníků, nožní klenby, ale třeba i tvar nohou (rovné, do X či do O).

Má vliv také na funkčnost a tvar pozadí a břicha.

Směrem vzhůru má vliv na postavení páteře, hrudníku, hlavy. 

Oblast chodidla

Náš postoj, rozložení váhy na chodidle a odvíjení kroku ovlivní nejen naše chodidlo, postavení jednotlivých prstů a celé nohy, ale i postavení pánve, páteře a hlavy. Kondice pánevního dna úzce souvisí s kondicí nožní klenby - pokud se klenba chodidla propadá, poklesává i pánevní dno. Jestliže chodidlo nohy ztrácí citlivost ke stimulům, přestává cítit podněty i pánevní dno. 

V rovině emoční nalézáme souvislosti s tématikou stát na vlastních nohách, jít svou životní cestou, vykročit vstříc životním změnám a ustát je

Energetická rovina je reprezentována pocitem spojení se zemí, uzemněním, orientací na reálný život, nikoli vznášením se v oblacím mimo realitu všedního dne.

Oblast krku

Poloha a funkčnost pánve ovlivňuje pozici krční páteře, skloubení mezi krční páteří a hlavou, nervové a krevní zásobení této oblasti. 

Souvisejí též onemocnění štítné žlázy a angíny.

V emoční a energetické rovině jsou související témata otevřené a pravdivé komunikace, schopnost nastavit hranice a říci NE, jak zpříma neseme svou hlavu životem a jak přijímáme své ženství.  

Všechny výše uvedené souvislosti se prolínají a zohledňují ve cvičení metodou 3 x 3.