O PÁNEVNÍM DNU

Jak pánevní dno vypadá a jaké má funkce se dozvíte v článku Víte, jak vypadá vaše pánevní dno?

Kondice fyzického těla, prožívané emoce, množství a kvalita životní energie
se vzájemně velmi silně ovlivňují a prolínají ve svém dopadu na zdraví pánevního dna.
Můžeme tedy vycházet ze 3 rovin pohledu na pánevní dno - fyzické, emoční a energetické.

Fyzická rovina

Svaly pánevního dna prorůstají svými úpony do kostí pánve, kosti křížové a kostrče. Udržují postavení těla a jeho stabilitu. Podílí se na správném dechusprávné funkci kloubů pánve, páteře a dolních končetin.

Podpírají orgány uložené v pánvi (močový měchýř, pohlavní orgány, konečník), působí na jejich funkci, a to i rovině hormonální produkce, a ovlivňují funkci jejich svěračů.   

Pánevní dno má obrovský vliv na gynekologické zdraví, schopnost otěhotnět, donosit a porodit miminko a mnoho dalších situací.

Emoční/psychosomatická rovina

Svaly pánevního dna a ženské pohlavní orgány jsou velmi úzce spojeny s vnitřní ženskou silou a intuicí.

Pánevní dno velmi citlivě reaguje na emoce, které prožíváme a je velmi vnímavým emočním barometrem.

Energie emocí, které prožíváme, se ukládá do buněčné paměti svalů pánevního dna a ženských orgánů. Platí to pro pocity radostné, ale i ty nepříjemné a potlačené. Pokud s nimi nepracujeme, ovlivňují náš zdravotní stav, prožívání a rozhodování víc, než si uvědomujeme.

Energetická rovina

Svaly pánevního dna, jsou pro ženy nejsilnějším energetickým čerpadlem - zajišťují čerpání a distribuci životní energie v těle, nebo naopak její stagnaci a únik.

K této oblasti patří i uvědomění si, jak se svou životní energií zacházíme, jak ji umíme používat a respektovat hranice své i ostatních lidí. 

Zde však souvislosti nekončí. Tělo je úžasně provázaný a vzájemně se ovlivňující celek i ve svém horizontálním uspořádání. Vše, co se odehrává v oblasti pánve, má velmi úzký vztah a souvislost s tím, co se odehrává v oblastech chodidla a krku, a to nejen díky vzájemnému svalovému a vazivovému propojení.

Pozorujeme tedy spojitosti v patrech chodidla, pánve a krku, a to nejen v rovině fyzické, ale i psychosomatické a energetické.

Patro pánve

Oblast pánve je ve středu našeho těla a proto je velmi důležitým převodníkem sil mezi horní a dolní polovinou těla. Když není ve správné pozici či nefunguje dobře, veškeré obtíže se projeví nejen v její oblasti, ale přenášejí se v těle směrem dolů i vzhůru.

Souvisí s fungování kyčlí, kolen, kotníků, nožní klenby, ale třeba i tvar nohou (rovné, do X či do O). Má vliv také na funkčnost a tvar hýždí a břicha. Směrem vzhůru působí na postavení páteře, hrudníku a hlavy. 

Patro chodidla

Náš postoj, rozložení váhy na chodidle a odvíjení kroku ovlivní nejen chodidlo, postavení jednotlivých prstů a celé nohy, ale i postavení pánve, páteře a hlavy. Kondice pánevního dna úzce souvisí s kondicí nožní klenby - pokud se klenba chodidla propadá, často poklesává i pánevní dno. Jestliže chodidlo nohy ztrácí citlivost k podnětům, přestává je vnímat i pánevní dno. 

V rovině emoční nalézáme souvislosti s tématikou stát na vlastních nohách, jít svou životní cestou, vykročit vstříc životním změnám a ustát je

Energetická rovina je reprezentována pocitem spojení se zemí, uzemněním, orientací na reálný život, nikoli vznášením se v oblacím.

Oblast krku

Poloha a funkčnost pánve ovlivňuje pozici krční páteře, skloubení mezi krční páteří a hlavou, nervové a krevní zásobení této oblasti. 

Spojitost mají také onemocnění štítné žlázy a angíny.

V emoční a energetické rovině jsou související témata otevřená a pravdivá komunikace, schopnost nastavit hranice a říci NE, jak zpříma neseme svou hlavu životem a jak přijímáme své ženství.  

Všechny výše uvedené souvislosti se prolínají a zohledňují ve cvičení metodou 3 x 3.