Petra Levá

Jsem žena, kterou baví život. Jeho rozmanitost, barvy a proměnlivost. Ráda hledám souvislosti, učím se, nechávám se vést svou intuicí a vyššími zákonitostmi. 

Mou přirozeností je radost, vnitřní klid a ukotvenost. Když přijde smutek, vztek či bezmoc, též je vítám.

Vyznávám autentičnost a pravdivost, k sobě i druhým. 

S úctou a pokorou se nořím do hloubek a nechávám vycházet na světlo věci, které na první pohled nemusí být zřejmé. 

Baví mě hledat světlo i v té největší tmě. Tmu vnímám jako příležitost a nedílnou součást světla. Vytahuje náš potenciál a posouvá nás dále po životní cestě.

Jako důležitý prvek svého života i práce vnímám uchopení zodpovědnosti za svůj život a zdraví do svých rukou. Žádný lékař ani terapeut to za nikoho z nás nemůže udělat. Může nás jen nasměrovat a podpořit. Dokud to nepochopíme, stále jen budeme hledat někoho, kdo nás zachrání. A to je velmi namáhavá a neproduktivní cesta... Pro obě strany.

Prošla jsem zajímavými a různorodými pracovními zkušenostmi. Zažila jsem poměry českého zdravotnictví, malých i větších českých firem, korporátu i samostatné OSVČ. Vím, jaké to je, být vedena, i vést. 

Nejsem léčitelka, jasnovidka ani svatá. Baví mne zrcadlit, podporovat směřování ke zdraví, osvěcovat ostatním cestu, kterou objevují a předávat relevantní informace a zkušenosti. 

Brzy jsem se naučila stát na vlastních nohách a umět si poradit v každé situaci. Čím jsem starší, tím se cítím být svobodnější. Mám za sebou fázi hledání životního partnera, plození dětí a jejich ranné dětství. Pomalu začíná klepat na dveře puberta starší dcery, mladší syn je na počátku své školní docházky.

Dvě těhotenství a dva porody mi ukázaly, jak získat, udržet, ztratit a opět si vzít zpět svou ženskou sílu. Mám zkušenost s porodem extatickým i traumatickým, domácím i v porodnici. Za oba jsem stejně vděčná, oba mne nesmírně obdarovaly a mnohé naučily.

Za pár let mne čeká vtup do menopauzy. Těším se na ni. Vnímám ji jako přechodovou dobu v ženském životě, spojenou s hlubokou moudrostí a napojením. Nesouzním s démonizováním a dehonestováním tohoto období. Ani se strachem, který se často objevuje s jeho příchodem. 

Již 3 generace žen našeho rodu přede mnou neměly po 40. roce života dělohu a není v tomto ohledu kde navázat. Je to na mne - vytvořit nové rodové paradigma menopauzy. Je to dobrodružství, které mne baví. Prošlapávám cestu své dceři a dalším ženám rodu, které přijdou po nás. 

Zajímá-li vás mé vzdělání, najdete jej ZDE.