PÁNEVNÍ DNO

Pánevní dno nejsou jen hluboce uložené svaly v pánvi, ale i velmi citlivý emoční barometr a výkonné energetické čerpadlo.

Zdravé pánevní dno je spojeno s pocity sebevědomí, ženskosti, tvořivosti, radosti, vášně, vitality a chuti do života

Ovlivňuje schopnost otěhotnět, ale i průběh a délku porodu a také to, jak žena porod prožívá a co při něm cítí.

Více o pánevním dnu zde.

Jaké obtíže s pánevním dnem souvisí

Prevence a náprava zdravotních obtíží:

ve fyzické rovině - úniky moči, bolesti zad a kostrče, pokles pánevního dna a dělohy, bolest při menstruaci a milování, neschopnost dosáhnout orgasmu, obtíže gynekologické, hormonální, problematické otěhotnění aj.,

v psychosomatické rovině - problematické otevření při porodu, pocity odpojenosti, smutku, napětí, vzteku, zoufalství, agresivity, nejistoty, strach z porodu, problematický vztah k ženství a sexualitě,

v energetické rovině - kolísání a unikání životní energie, únava, neuzemnění.

Více informací zde.

Jak s pánevním dnem pracuji

Při práci s pánevním dnem kombinuji metodu 3 x 3 a zdravotní cvičení.

Metoda 3 x 3 zahrnuje rovinu fyzickou, psychosomatickou a energetickou a zohledňuje souvislost oblasti pánve s oblastí krku a chodidla.

Zdravotní cvičení vycházející z kombinace přístupu Pilates Clinic Method a Spiraldynamik®.

Kraniosakrální biodynamika pro podporu práce v rovině fyzické, psychosomatické i energetické.

Bližší informace zde.