Metoda 3×3 v těhotenství a její role v přípravě na porod

Těhotenství je obdobím, kdy pro ženu nastává mnoho změn. V jejím těle roste a z její krve je vyživována nová bytost. Tělo, emoce, mysl i duše ženy se tomuto procesu přizpůsobují a reagují na něj. V těle se spustí stále se proměňující hormonální koktejl, který silně ovlivňuje tělo i emoce ženy. Jak může v tomto období ženu podpořit práce s pánevním dnem metodou 3×3?

Během těhotenství se mění těžiště a postavení ženského těla, orgány si v reakci na rostoucí dělohu hledají nové pozice, ovlivňován je dech, vylučování, látková přeměna, množství a kvalita krve… Prsa rostou a připravují se na to, že po porodu budou poskytovat výživu narozenému miminku. Kostra, vazivo a svalstvo pánve se rozvolňují, aby miminku umožnili hladké vyplutí z těla maminky. V důsledku těchto změn mohou přijít bolesti zad, kříže, spony stydké, pokles pánevního dna a nožní klenby, bolesti a tahy v břiše a pánvi nebo močová inkontinence.    

Těhotenství nás zve k tomu, abychom směřovaly svou pozornost dovnitř – vnímaly a naplňovaly své potřeby fyzické i emoční. V současné době to však není úplně samozřejmé a jednoduché. Dnešní společnost je rychlá, zaměřená na virtuální svět a výkon, pozornost směřuje ven, k dokonalosti, posouvání hranic a limitů, dosahování cílů, vše se snažíme plánovat a mít nad procesy kontrolu a moc. Hodně se pohybujeme v mužských kvalitách a zapomínáme, nebo možná už ani nevíme, jaké to je a co to znamená, být ženou.

Těhotenství a porod jsou procesy, které probíhají a řídí se samy. Na nás, ženách, je, abychom jim v jejich průběhu nebránily a nechaly je volně plynout. Uvolnily se do nich – fyzicky i emočně.  Nikoli na ně tlačily. Pro přípravu na porod můžeme nejvíce udělat před těhotenstvím či během nějpři porodu už jen sklízíme plody své práce a vycházíme ze získaných dovedností. 

Doba početí, těhotenství, porodu, kojení a péče o miminko je o našem spojení s ženskými kvalitami. O tom, jak umíme přijímat a dávat, uvolnit se, vnímat své tělo a s pokorou se nechat vést životem a principy, které nás přesahují. Jedním ze způsobů, jak se s těmito kvalitami spojit, je metoda 3×3. Učí nás vnímat své tělo v jemnosti, být s ním ve spojení, naslouchat mu a nechat se jím vést. Spojuje nás s naší ženskou silou, zdravým sebevědomím, radostí, vášní, tvořivostí a vitalitou. Pokud umíme vnímat své tělo a naslouchat mu, umíme vnímat i očekávané děťátko. Máme-li se svým tělem vztah a kontakt, můžeme mu důvěřovat a nechat se jím vést. To jsou hlavní předpoklady nejen pro hladký průběh těhotenství, ale i pro hladký a radostný porod.

Metoda 3×3 nás učí, jak vnášet pozornost do oblastí, které jsou pro dobu početí, těhotenství a porodu klíčovépánve, břicha, ale i chodidel a krku. Zaměřuje naši pozornost k navázání kontaktu s tělem a jeho zcitlivění prostřednictvím jemnosti a hravosti. Přináší aktivaci do nezdravě povolených svalů a uvolnění do napjatých oblastí, tím preventivně působí proti obtížím pohybového aparátu spojených s těhotenstvím či močové inkontinenci. Otáčí naši pozornost dovnitř těla a učí nás vnímat, co se v nás děje – spojuje nás se sebou samými. Vede nás se s pokorou odevzdat tomu, co ženské tělo potřebuje. Také nám zprostředkovává, že pro navázání kontaktu se svým tělem je důležité vytvořit si prostředí, ve kterém se cítíme bezpečně, je nám teplo, máme dostatek času, můžeme si volit polohy, pohybovat se a vydávat zvuky dle svých potřeb. Toto všechno jsou další důležité okolnosti pro hladký průběh porodu.

Metoda 3×3 nás inspiruje k tomu vnímat, že jsou v životě 2 polarity – aktivita a pasivita, které se střídají a je dobré je mít v životě vzájemně vyvážené. A také poznat a cítit, v jaké fázi se právě nacházíme. Techniky v metodě 3×3 ve všech 3 rovinách (fyzické, emoční, energetické) i patrech (chodidel, pánve, krku) mají také vždy 2 fáze – aktivní, kdy konáme, vyvíjíme nějakou aktivitu, a pasivní, kdy se uvolňujeme, vnímáme a pozorností zůstáváme s tím, co přichází a co cítíme. Toto je velmi důležité uvědomění a dovednost pro život obecně a pro porod obzvláště. Podíváme-li se tímto úhlem pohledu, je třeba mít pro porod aktivně připravené vhodné prostředí (fyzická kondice, emoční a energetický potenciál) a pak se do přicházejícího procesu porodu již jen uvolnit a nechat se jím vést, bez potřeby jej kontrolovat či řídit.

V aktivní přípravě je důležitá kondice hlubokého stabilizačního systému trupu (pánevní dno, bránice, hluboké břišní svaly, hluboké zádové svaly). Při přehnané aktivitě (stres, orientace na výkon, přílišná či jednostranná fyzická zátěž a sporty…) jsou svaly přetížené, stažené – nemohu se uvolnit a nedovolí otevření porodních cest. Pokud žijeme v přílišné pasivitě (sedavé zaměstnání, pasivní přístup k životu, neukotvení ve svém životě…), jsou svaly povolené a při porodu chybí opora pro rodící se dítě, které se o funkční svaly potřebuje při průchodu porodními cestami opřít. Také se změní postavení pánve, které může miminko navádět do zadního postavení, jež porod prodlužuje a činí jej bolestivějším, nebo dokonce do příčného postavení, kdy vaginální porod není možný.

Celý hluboký stabilizační systém /též HSS/ (a v rámci něj i pánevní dno ve vzájemné spolupráci s ostatními svaly HSS) můžeme s ohledem na aktuální zdravotní stav cvičit po celou dobu těhotenství – pomůže to vykompenzovat měnící se postavení těla a udržet fyzickou i psychickou pohodu. Pro izolovanou práci s pánevním dnem po jednotlivých vrstvách (bez zapojení ostatních svalů HSS) však platí pravidla dle jednotlivých období těhotenství. V I. trimestru s pánevním dnem nepracujeme, aby nedošlo k narušení podmínek pro usazení plodu. Můžeme však do pánve směřovat svou pozornost a posílat dech. Ve II. trimestru je ideální čas se pánevnímu dnu věnovat – jemně cvičit a tím si jej zvědomovat, vnímat jeho aktivaci i relaxaci. Ve III. trimestru už pánevní dno necvičíme, ale věnujeme se jen jeho uvolňování a přípravě hráze.

Zcela přirozeně upoutá v těhotenství naši pozornost břicho. Proměňujeme šatník dle toho, jak roste, nosíme estetické či podpůrné pásy, staráme se o jeho kůži, abychom neměly strie. Zabýváme se pocity tahu či bolesti, které v něm cítíme v době růstu dělohy. V některých případech pracujeme s břišními svaly, když se rozestupují do tzv. diastázy, a věnujeme pozornost případným jizvám. Nicméně metoda 3×3 nám poskytuje inspiraci i v jiných ohledech, a to v rovině emoční. Zabývaly jsme se někdy tím, jaký vlastně máme k místu, kde roste naše dítě, vztah? Nebo k našemu pupíku, kterým jsme byly v děloze spojeny a živeny naší maminkou my? Máme je rády? Cítíme se být dostatečně vyživené na to, abychom mohly předávat výživu další generaci?  

Pozornost věnovaná patru krku (ke kterému patří i ústa a čelisti) se těhotným ženám též vyplatí. V průběhu těhotenství uleví přetížené páteři práce s krkem ve fyzické rovině, nahromaděný stres a emoce odplaví bioenergetické techniky a proudění energie upraví práce s lebečním čerpadlem. Ústa a hrdlo mají úzkou souvislost s porodními cestami a děložním hrdlem. Ženy tedy mohou využít fyzické i emoční uvolňování této oblasti pro uvolnění před porodem a během něj např. hlasitě vydechovat, vydávat zvuky, široce otvírat ústa, uvolňovat čelisti, zpívat…

Porod je součástí intimního života ženy, stejně jako kojení. Uvolňují se při nich stejné hormony jako při milování a líbání, zejména oxytocin, označovaný jako hormon míru a lásky. Milování a líbání, při kterém jsme pozorností přítomné v těle, uvolníme se do něj a vnímáme sebe i partnera, je tedy tou nejpřirozenější přípravou na porod. Pánev je místem našich pudů, instinktů, sexuality, plodnosti –  z tohoto místa rodíme, nikoli z hlavy. Ženské tělo je k porodu dokonale přizpůsobeno, instinktivně ví, jak má rodit, a dítě instinktivně ví, jak se narodit. Na rodící ženě je, aby mu to umožnila tím, že se porodu otevřeuvolní dítěti cestu ze svého těla ven.

Porod je největší otevření pánevního dna, jaké může žena během života prožít, a to v rovině fyzické, emoční i energetické. Není jen záležitostí fyzickou, ale ze značné části jej ovlivňují naše emoce, mentální přesvědčení a vzorce. Zde metoda 3×3 nabízí prostor pro zvědomění emocí ukrytých v pánvi a prostřednictvím jejich vnímání a bioenergetických technik pomáhá s jejich uvolňováním z těla. Pokud je stále zasouváme a nejsme ochotné je nahlédnout a o(d)pustit, mohou se nám v plné síle ukázat u porodu a skrze napětí v těle zabránit hladkému otevření děložního hrdla a pánevního dna. Věnovat se nezpracovaným emocím je ideální ještě před otěhotněním. Některá témata se však otvírají až v době, kdy se stáváme matkami, v době těhotenství. Pokud emoce v těhotenství vyplouvají, je dobré je neignorovat a pracovat s nimi co nejjemněji. Pokud jsou emoční témata závažná, je vhodné vyhledat podporu psychologa či psychoterapeuta.

V oblasti práce s emocemi a myslí jsou velmi nápomocné též vizualizace, navazování kontaktu přes techniku telefonování a spočinutím v zahradě svého pánevního dna. Vizualizace otvírající se brány či rozkvétající růže v posledních 2 týdnech před porodem naše tělo hezky naladí na uvolnění a otevření porodních cest. 

Úžasným nástrojem, který nám pomáhá se hluboce uvolnit, okysličit a vyživit tělo, rozpustit emoce a ukotvit se v přítomnosti, je dech. Dech vedený až do naší pánve. Míra napětí v těle má přímou souvislost s vnímáním bolesti. V uvolněném prostředí může (nejen) porodní energie dobře procházet a rozprostřít se. Pokud se stáhneme, s porodním procesem nespolupracujeme nebo s ním dokonce bojujeme a uzavíráme se mu, bolest je mnohem intenzivnější.

Související techniky přípravy hráze na porod jsou také masáž hráze, práce s pomůckami (nafukovacími balonky),  předporodní vaginální napářka nebo konzumace lněného semínka.

Pokud se nám nedostává energie, můžeme sáhnout po jemném energetickém čerpání pánevním dnem, které je mnohem výhodnější než dotace kávou a cukrem. Porod může být velmi extatickým, spirituálním, ale i emočně a energeticky náročným zážitkem, pro jehož ukotvení potřebujeme spojení s naším tělem, s přítomným okamžikem a reálným světem – být uzemněná. Uzemnění v metodě 3×3 poskytuje práce s pánevním dnem a chodidly v rovině fyzické a energetické.

Aktivace chodidel a jejich správné postavení je jednou ze základních aktivit, která podpoří správnou funkci hlubokého stabilizačního systému, pomůže kompenzovat měnící se držení těla v těhotenství a podpoří i regeneraci po porodu. Pro stvoření nového života a péče o dítě je neméně důležité i emoční potřeba vše ustát a mít pevnou půdu pod nohama.

Máme-li vnímavost v těle, známe sílu a účinky dechu a techniky práce s pánevním dnem a hlubokým stabilizačním systémem již před porodem, je i regenerace porodních cest, pánevního dna a břicha po porodu mnohem snazší a rychlejší.

Metodu 3×3 předávám těhotným ženám a ženám po porodu již šestým rokem a stále mne fascinuje, jak velký potenciál pro ženy v tomto období života má. Něco tak jednoduchého, tak ženského a tak použitelného i v běžném životě…

Petra Levá
dula, praktikantka kraniosakrální biodynamiky, lektorka Školy pánevního dna a zdravotního cvičení
www.cvicenipanevnihodna.cz

NEJBLIŽŠÍ KURZY PRO ŽENY TĚHOTNÉ
A NA TĚHOTENSTVÍ SE PŘIPRAVUJÍCÍ

Proměny pánevního dna
během těhotenství, porodu a po porodu